Privacyverklaring

 

Viisas pedagogisch coaching verwerkt uw persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Viisas pedagogisch coaching vindt uw privacy belangrijk en maakt daarom met deze verklaring inzichtelijk wat er met de gegevens gebeurt die worden opgeslagen en verwerkt. Mocht onverhoopt toch iets onduidelijk zijn, laat het Viisas pedagogisch coaching dan weten.

Contactgegevens:

Viisas pedagogische coaching
Pedagogische Coach
KVK: 72510900

Lianne Koetsier is uw contactpersoon voor zaken omtrent omgang met persoonsgegevens. Lianne is te bereiken via onderstaande contactgegevens:
info@viisas.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Viisas pedagogisch coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van aangeboden diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Viisas pedagogisch coaching heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Overige gegevens die worden verstrekt, zoals videobestanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Viisas pedagogisch coaching verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn. Viisas pedagogisch coaching biedt video interactie begeleiding aan. U levert aan Viisas pedagogisch coaching een videobestand aan. Op deze video zijn de begeleider en het kind/de kinderen herkenbaar in beeld. Deze videobestanden bevatten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Viisas pedagogisch coaching bekijkt de video en neemt het samen met u door. Viisas pedagogisch coaching kan op basis van de video u coachen bij het ontwikkelen van het pedagogisch handelen.

De video is altijd gemaakt met uitdrukkelijke toestemming van de begeleider en met uitdrukkelijke toestemming van de ouders van het kind.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Viisas pedagogisch coaching verwerkt en/of gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het vormen van een verplicht cliëntendossier.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten.
 • Voor wettelijke verplichtingen, zoals de jaarlijkse belastingaangifte
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over de voortgang van het traject en gegevens van betrokkenen binnen de samenwerking. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Viisas pedagogisch coaching is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Viisas pedagogisch coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Viisas pedagogisch coaching) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Viisas pedagogisch coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden door Viisas pedagogisch coaching maximaal zes maanden na het beëindigen van het traject.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viisas pedagogisch coaching verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Viisas pedagogisch coaching zal nooit persoonsgegevens delen met derden zonder uw toestemming. Vanzelfsprekend is Viisas pedagogisch coaching gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Viisas pedagogisch coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Viisas pedagogisch coaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Viisas pedagogisch coaching hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Viisas pedagogisch coaching informeert u graag over de rechten die u hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@viisas.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Viisas pedagogisch coaching van u verwerkt en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U hebt het recht Viisas pedagogisch coaching te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Viisas pedagogisch coaching uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Viisas pedagogisch coaching in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u Viisas pedagogisch coaching toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heeft Viisas pedagogisch coaching uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Hebt u klachten over hoe Viisas pedagogisch coaching met uw persoonsgegevens omgaat? U hebt het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens

Viisas pedagogisch coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lianne Koetsier.

Wijziging
Viisas pedagogisch coaching behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-4-2021.

 

Viisas // Pedagogisch coaching in de kinderopvang draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders